iZ | Fresh Market

ไอพีโอ ‘เฮงลิสซิ่ง’เปิดเกมขยายลูกค้า ดันพอร์ตสินเชื่อ1.48หมื่นล้าน

Discussion started on ธุรกิจ งาน

  • Karma: +0/-0
วิกฤติโควิดส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายเสริมสภาพคล่องขยายตัว อุตสาฯที่ได้รับปัจจัยบวกดังกล่าวต้องยกให้ “ธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อบุคคล”ส่งผลบวกต่อหุ้นน้องใหม่ไอพีโอ " เฮงลิสซิ่งแอนด์แคปปิตอล " (HENG) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

โดยเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 800,837,300 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.95 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1.00 บาท เข้าซื้อขาย (เทรด) วันแรก19 ต.ค. 2564

ณ ปัจจุบัน HENG เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งให้บริการ1. สินเชื่อเช่าซื้อ 2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 3. สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน 4.สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 5. สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) และ 6.นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป 

“สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่งแอนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ให้สัมภาษณ์พิเศษ “หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ธุรกิจของบริษัทยังมีช่องทางการเติบโตอีกมาก... ฉะนั้น ภารกิจแรกที่ต้องทำ นั่นคือ อยากผลักดันบริษัทเข้ามานำระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากต้องการต่อยอดธุรกิจให้มีอัตราการเติบโตโดดเด่นในอนาคต ซึ่งแผนการระดมทุนคือ “ธงผืนใหญ่”เธอบอกเช่นนั้น !!การนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น ! ช่วยปลดล็อกการเติบโต สะท้อนผ่านแผนธุรกิจ 3 ปี (2564-2566) เตรียมนำเงินระดมทุนไปขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ ขยายสาขา เพื่อขยายธุรกิจปล่อยสินเชื่อให้เติบโตตามแผนโตปีละ 28%หรือ ในปี 2566 พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 14,800 ล้านบาทจากปัจจุบันพอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 8,420 ล้านบาท ประกอบด้วย “สินเชื่อที่มีหลักประกัน”จำนวน 7,901.9 ล้านบาท และ “สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน”จำนวน 517.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93.8% และ 6.2% ของมูลค่าลูกหนี้รวมของบริษัท ตามลำดับ

พร้อมทั้งการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 830 สาขา คาดใช้เงิน 2 แสนบาทต่อสาขาจากปัจจุบันบริษัทมีสาขาจำนวน 451 สาขา เพื่อครอบคลุมฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ และช่วยสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อรวมตามเป้าหมาย อีกส่วนหนึ่งชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจากสถาบันการเงิน ลดภาระหนี้เพื่อลดต้นทุน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Software และ Mobile Application

“ถือเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญของ HENG ที่จะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน เรานำความเชี่ยวชาญของ 4 กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี มารวมกันจึงสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน”


เธอ บอกต่อว่า ปัจจุบันบริษัทมี“หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้” (NPL)อยู่ที่ระดับ 3.7% ซึ่งคาดในปี 2566บริษัทจะคุม NPL ไม่เกิน 2.9% โดยสัดส่วนสินเชื่อทะเบียนรถจะเพิ่มเป็น 48% จากปัจจุบัน 27%

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการอขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ครอบคลุม ทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน พร้อมทีมพนักงาน “เฮงลิสซิ่ง”ที่คัดเลือกคนในพื้นที่สาขาให้บริการ ซึ่งเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ย (ปี 2561-2563) อยู่ที่ 1,239 ล้านบาท 1,557 ล้านบาท และ 1,450 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกัน เป็นพอร์ตทรายได้หลัก ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 44.6% ต่อปี อยู่ที่ 152 ล้านบาท 189 ล้านบาท และ 318 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ 1.5 เท่า ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นมาเพิ่มได้ ต้นทุนก็ต่ำลง

ส่วนผลการดำเนินงวด 6 เดือน ปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งมีการปรับเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อประจำปีทำให้พอร์ตสินเชื่อรวมสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คิดคาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บริษัทจึงตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) เพื่อรองรับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อในอนาคต

ท้ายสุด “สุธารทิพย์”ทิ้งท้ายไว้ว่า เรามีแผนเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ผ่านการลงทุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Software และ Mobile Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ควบคู่กับการขยายสาขาของเฮงลิสซิ่งในภูมิภาคต่าง ๆ ไปด้วย
#1 - October 14, 2021, 06:51:20 AM
ศูนย์รวมเว็บบอร์ด SMF ฟรี

| ตลาดออนไลน์ | ขายของ | สินค้าใหม่ | สินค้ามือ 2 | สถานบริการ | ซื้อ-ขาย เกี่ยวกับกีฬา | ซื้อ-ขาย คอมพิวเตอร์ | เครื่องจักรหนัก เบา | นวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร | เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า | ซื้อ-ขาย เกมส์ ของเล่น | ธุรกิจท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก | ธุรกิจบันเทิง เพลง ดนตรี | กิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรก ผ่อนคลาย | แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ | ผลิตภัณฑ์เสริมสวย สุขภาพ | อาหาร และยา ปัจจัย 4 | ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่ และเด็ก | เกี่ยวกับการศึกษา | งานภาครัฐ และเอกชน, หางานทุกประเภท ทุกตำแหน่ง | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ธุรกิจตกแต่งบ้าน ดูแลรักษาบ้าน | ธุรกิจยานพาหนะ | รับจ้างทั่วไป | ตลาดฟอเร็กซ์ | ตลาดหุ้น | รับจ้างโพสต์บอร์ด แชร์ ไลค์ เฟสบุ๊ค | แชร์ ไลค์ ติดตาม ยูทูป | โปรโมทเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์สินค้า SEO |

สนับสนุน โดย

| M88 | 188BET | HappyLuke | FUN88 | WIN365 | 1XBET | WINS88 | W88 | NOWBET | Vwin | Dafabet | DEWABET | 12BET | LiveCasinoHouse |
|

ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ โดย

| | |

เครือข่ายสังคมออนไลน์