iZ | Fresh Market

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Chigaru

Pages: [1] 2 3 ... 154
1

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและส่งมอบ Living Solutions เพื่อทุกเช้าที่ดี" หรือ SC ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกรายที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าเป้าที่คาดหมายแม้อยู่ในช่วงท่ามกลางความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เผยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรก ของปี 2565 อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.04% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยผู้ลงทุนสถาบันได้แจ้งความประสงค์ลงทุนในหุ้นกู้มากว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทตั้งใจเสนอขายครั้งแรกที่ 1,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทตัดสินใจนำหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 1,000 ล้านบาทมาใช้ รวมมูลค่าที่เสนอขายทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท แม้จะอยู่ในช่วงความผันผวนของตลาดการเงินที่มีข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ แต่ผู้ลงทุนสถาบันยังให้การตอบรับที่ดีมาก บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนสถาบันทุกรายที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ และสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต ที่มีส่วนสำคัญให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยทางบริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้และใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ เช่น ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจของผู้ซื้อบ้านทุกคน

นายอรรถพลกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน SC ใช้แหล่งเงินทุนจากทั้งเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ในรูปหุ้นกู้และตั๋วบีอี ในสัดส่วนโดยเฉลี่ย 50:50 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นอย่างดีตลอดมาจากสถาบันการเงินต่างๆและรวมถึงผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการดำเนินงานและสถานะการเงินที่มั่นคงของบริษัท โดยบริษัทยังมีความต้องการใช้เงินทุนเพื่อลงทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการใหม่รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะต้องบริหารควบคู่ไปกับการดำรงสภาพคล่องและระดับภาระหนี้ที่เหมาะสมด้วย

2
นายกฯ กำชับตรวจสต็อกปาล์มน้ำมัน สั่งห้ามกักตุน เดินหน้าตามกม.เคร่งครัด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์สินค้าราคาแพง หลังสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันน้อยกว่าปกติอย่างมาก จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจ สต็อกปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม โดยหวั่นว่าผู้ประกอบการรายใหญ่จะกักตุนสินค้า ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบพุ่งสูงขึ้นไปอีก ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคอุปโภคเป็นวงกว้าง

โดยล่าสุด ตำรวจร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัด จัดชุดตรวจลงพื้นที่ตรวจสต๊อกปาล์มน้ำมัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ตลอดจนคลังน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาปาล์มน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ จะกำหนดดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง หรือหากมีการแจ้งการครอบครองไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.137 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรี ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการเรื่องการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่สำรวจปริมาณซากสุกรในห้องเย็นทั่วประเทศอย่างเข้มงวด โดยข้อมูลพื้นที่เข้าดำเนินการ ระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2565 (จำนวน 773 แห่ง) ตรวจพบซากสุกรสะสม จำนวน 18,727,824.545 กิโลกรัม

กรมปศุสัตว์ มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์เข้าประเทศ ค้นหาโรคเชิงรับและเชิงรุก เช่น การเฝ้าระวังทางอาการในฟาร์ม การเฝ้าระวังในโรงฆ่าสัตว์ การเฝ้าระวังในซากและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาด การประเมินความเสี่ยงระดับอำเภอทั่วประเทศ เพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมการเคลื่อนย้ายโดยทำฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM: Good Farming Management) เพื่อเป็นการลดความเสียหายสามารถป้องกันการเกิดโรคได้และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเพื่อยกระดับเป็นฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)

"นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงในขณะนี้ โดยกำชับไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้บูรณาการร่วมมือกันเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

3
เวิลด์แบงก์คาดศก.เมียนมาปีนี้ยังซมพิษโควิด-ความขัดแย้งทางการเมือง

ธนาคารโลกยังคงคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของเมียนมาอยู่ในระดับถดถอย ในรายงาน Myanmar Economic Monitor ซึ่งเผยแพร่วันนี้ โดยมีสาเหตุจากการรัฐประหารและการระบาดของโควิด-19

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของเมียนมาจะหดตัวลง 18% ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนก.ย.นี้ และคาดเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 1% ในช่วง 12 เดือนนับจนถึงเดือนก.ย. 2565 โดยระบุว่า เศรษฐกิจของเมียนมาน่าจะขยายตัวถึง 30% หากไม่มีผลกระทบจากโรคระบาดและรัฐประหารเกิดขึ้น

รายงานระบุว่า "แม้บางด้านจะมีสัญญาณบ่งชี้ถึงเสถียรภาพ แต่การคาดการณ์ยังคงอยู่ในทิศทางเดิมและเศรษฐกิจยังทรุดตัวอย่างหนัก นอกจากนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมียนมายังคงได้รับผลกระทบจากจุดอ่อนที่สำคัญทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน บริษัทต่าง ๆ ยังคงรายงานยอดขายและกำไรที่ลดลงมาก การขาดแคลนกระแสเงินสด ตลอดจนบริการธนาคารและอินเทอร์เน็ตที่มีไม่เพียงพอ"

สำหรับความท้าทายในปี 2565 ยังคงเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 และความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงการหยุดชะงักของบริการหลัก ๆ เช่น ไฟฟ้า การขนส่ง และการเชื่อมต่อดิจิทัล

ทั้งนี้ เหตุรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนก.พ. 2564 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ โดยประเทศตะวันตกได้ตอบโต้รัฐประหารด้วยการคว่ำบาตร นอกจากนี้ บริษัทใหญ่หลายแห่งยังประกาศแผนยุติการดำเนินงานในเมียนมาเพื่อประท้วงการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือน

4
รับพร AR สุดปัง! เซ็นทรัลเวิลด์ X HUAWEI ชวนรับคำอวยพรและคำทำนายมงคล AR สุดล้ำฉลองตรุษจีน ขาลรับพลังความโชคดี ในแคมเปญ "2022 POWER OF THE GREAT TIGER"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ จับมือ หัวเว่ย ฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยเทคโนโลยี AR สุดล้ำ ในแคมเปญ "2022 POWER OF THE GREAT TIGER " ขาลรับพลังโชคดี ชวนสแกนมือถือรับคำอวยพรมงคลผ่านเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality - AR) ภายใต้ชื่อ "The Moon Represents my Fortune Powered by Huawei" ที่ผนวกเทคโนโลยีระดับโลกเพิ่มสีสัน สร้าง Engagement ผ่าน Mall decoration ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมตรุษจีนในปีนี้ได้มากขึ้น เริ่มแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น. ณ โซนเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "งาน "2022 POWER OF THE GREAT TIGER " ในปีนี้คือจับกระแส Global Trends ในเรื่องของ Digital lifestyle และ Art Exhibition นำความเป็นดิจิทัลมาผสานเข้ากับงานศิลปะด้วย "The Great Galleria of Luck" นิทรรศการศิลปะที่นอกจากลูกค้าได้มาเสริมสิริมงคล รับพลังแห่งความโชคดีรับปีเสือ ยังได้เสพงานศิลป์อีกด้วย สร้างสีสันและความแปลกใหม่ รวมทั้งตอบโจทย์กลุ่ม Young Gen ที่มีความสนใจทั้งเรื่องศาสตร์มงคล และให้คุณค่ากับงานอาร์ต นอกจากนี้ ยังสร้าง Engagement กับลูกค้าด้วยการจับมือหัวเว่ยสนับสนุนเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality - AR) ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่สแกน QR CODE รับพลังคำอวยพรและคำทำนายมงคลในรูปแบบดิจิทัลจากดวงจันทร์ยักษ์ เป็นการการผสมผสานความมงคลกับ Technology powered by Huawei เพื่อให้ลูกค้าได้สนุก และเอ็นจอยไปกับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เป็นอีกจุดไฮไลต์ Instagrammabale Landmark ที่ทุกคนต้องมาเช็คอิน"

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "สำหรับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ เรายินดีอย่างยิ่งที่หัวเว่ยได้มีโอกาสร่วมงานกับทางเซ็นทรัลพัฒนา ในการให้สนับสนุน เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality - AR) ระดับแนวหน้ามาใช้กับเทศกาลนี้ ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยีระดับโลกอย่างเทคโนโลยี 5G และคลาวด์เพื่อเพิ่มสีสันและให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้มากขึ้น โดยลูกค้าสามารถเข้าชมโลกเสมือน ในกิจกรรม The moon represents my fortune powered by Huawei ให้ลูกค้ารับ Digital Fortune & Blessing การผสมผสานความมงคลกับ Technology powered by Huawei กับคำอวยพรมงคลรับตรุษจีน ที่ Central World ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่สแกน QR Code ก็จะสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมทั้งสามารถส่งต่อคำอวยพรไปยังเพื่อนๆ และครอบครัวผ่านอุปกรณ์มือถือได้จากทุกที่ได้ทุกเวลา"

The moon represents my fortune powered by Huawei ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณโซนเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น. มาร่วมกิจกรรมและสัมผัสประสบการณ์มงคลแบบจัดเต็มที่สุดของเทศกาลตรุษจีนครบจบในที่เดียว รับพลังคำอวยพรและคำทำนายมงคลในรูปแบบดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถส่งต่อคำอวยพรไปให้คนที่คุณรักผ่านอุปกรณ์มือถือได้จากทุกที่ได้ทุกเวลา สำหรับแคมเปญ 2022 POWER OF THE GREAT TIGER นอกจากเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วต้องมาเช็คอินกับกับจุดถ่ายรูป Instagrammable spot ที่มีทั่วศูนย์ฯ พบกิจกรรมโชว์อื่นๆที่น่าสนใจ โซนอาหารมงคลสารพัดเมนูมงคลเรียกโชคลาภจาก Central Foodhall รวมถึงร้านในตำนาน และเมนูสุดพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำมากมาย Limited edition ที่ต้องเก็บสะสม กับผลงานมงคลจากสองที่สุดของด้านศาสตร์-ศิลป์ หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา ซินแสดัง และคุณยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินระดับโลก ร่วมออกแบบคอลเลคชั่นพิเศษ และโปรโมชั่นในแคมเปญอีกมากมาย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook: Central World

5
น้ำมันว่านจูงนาง   ใส่ตะกรุดนะเมตตามหานิยม ให้ทุกขวด  ขวดละ 399 บาท


 หุงด้วย น้ำมันบารมีครู 108 มหามงคล (น้ำมันแช่เหล็กไหลไพลดำ น้ำมันว่านไก่แดง น้ำมันว่าน 108 น้ำมันเกราะเพชร น้ำมันจักรพรรดิ น้ำมันชาตรี มวลสารมหามงคล 108 รัตนชาติฐานรองพระธาตุพระสีวลี )  

ช่วยในเรื่องเมตตา มหาเสน่ห์และโชคลาภ

คาถากำกับ     ปาสุอุชา จิตตังภิกขิรินิเม    ท่อง  9 จบ

แล้วอธิษฐานใช้เจิมตามซอกคอ ตามตัว ทาที่คิ้ว เจิมที่หน้าผาก พกติดตัว

ว่านจูงนางนักเลงชาย หญิง แต่โบราณ ชอบสาว ชอบหนุ่มใด มักจะเอาดอกเอาต้นว่านไปแช่น้ำมันจันทร์บ้างน้ำมันเสน่ห์ต่างๆหรือผสมกับสีผึ้งใช้ติดตัวทางปาก ทาหน้าทางมือ เพราะมีความเชื่อว่าว่านจูงนางนี้มีพลังเสน่ห์เมตตามหานิยมรุนแรง ต่อเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกัน ชักจูงได้ง่าย ทำให้อีกฝ่ายคล้อยตามง่าย เชื่อง่าย และยังกระตุ้นอารมณ์ของอีกฝ่ายให้เกิดความหลงใหลได้อย่างง่ายดาย และว่านจูงนางนี้ยังสามารถช่วยให้เจรจาค้าขายกับผู้คนต่างๆอย่างได้ผลพ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจมักมีติดตัวไว้ใช้กัน

 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อบูชา ทักแชทได้เลย

หรือติดต่อได้ที่
โทร. 0846623662
id line : teerapat999

ลาซาด้า
 https://www.lazada.co.th/products/-i1162308605-s2732826682.html?search=store?spm=a2o4m.10453683.0.0.10b96d16q6OJEJ&search=store 

6
Boom Gluta กลูต้า ที่โดมเลือก


ดีและปลอดภัยกลูต้าช็อต ช็อตเดียวรู้เรื่อง!!!

ดำกรรมพันธุ์ ผิวหมองคล้ำ ฝ้ากระ อยากเปลี่ยนลุงป้าเป็นหนุ่มสาวน่ารัก
กลูต้าช๊อต เพียงกล่องเดียว รู้เรื่อง!!!...ดีกว่ากลูกต้าทั่วไป 215 เท่า

ผสมผสานสารสกัดจากธรรมชาติ21ชนิด ปลอดภัย ไร้กังวล ด้วยนวัตกรรมนาโนฟา อินฟาเรด เหรียญเงินระดับนานาชาติ

แค่เทใส่ปาก ละลายและดูดซึมทันที พกพาง่ายไม่ต้องชง!!
1 กล่อง 590 จากปกติ 890.- .
เลขที่จดทะเบียน 1311585950607

 Boom Gluta Shots จึงเป็นที่มาของการแก้ปัญหาด้วยการปกป้องจากภายในด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "Boom Gluta Shots" มีส่วนประกอบสำคัญ FIR Glutathione Complex สุดยอดอาหารผิวแห่งปี ที่ได้รับรางวัลจากงาน “Seoul International Invention Fair 2020” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ทำให้ผิวขาวกว่ากลูตาทั่วไปถึง 250% .

รับตัวแทนจำหน่าย/สมาชิก รับสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์มูลค่า 7,990 บาท ฟรี

สนใจติดต่อ
โทร. 0846623662

id line : teerapat999

รายละเอียดเพิ่มเติม https://teerapat99-gluta.salepage365.com/
10
ภาวะตลาดหุ้นไทยแนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งแคบตามภูมิภาคหลังผลประชุมเฟดตามคาดแต่ยังอุบปรับงบดุล

นักวิเคราะห์ฯ คาดตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบสอดคล้องภูมิภาคเอเชีย หลังผลประชุมเฟดเป็นไปตามคาด แต่การปรับลดขนาดงบดุลยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้ระยะสั้นตลาดฯคงยีงแกว่งไซด์เวย์ไปจนถึงการประชุมเฟดรอบหน้าเดือน มี.ค.65 ให้กรอบแนวรับ 1,630 จุด แนวต้าน 1,645 จุด

นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย หลังผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นไปตามคาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ 5 ครั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือน มี.ค.นี้ 2 ครั้งรวม 0.50% ขณะเดียวกัน ประธานเฟดเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับการปรับลดงบดุล ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่เปิดอัพไซด์และดาวน์ไซด์ โดยมองว่าจากปัจจัยดังกล่าวที่ยังไม่ชัดเจนน่าจะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นแกว่งไซด์เวย์ไปจนถึงการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในเดือน มี.ค.65

แนะลงทุนกลุ่ม value play ให้กรอบแนวรับ 1,630 จุด แนวต้าน 1,645 จุด

11

สื่อแดนกระทิงดุ เผย บาร์ซ่า ใกล้คว้า อดาม่า ตราโอเร่ ดาวเตะ วูล์ฟส์ ไปเสริมทัพ ส่งผลให้ สเปอร์ส ที่ตามจีบมาสักพักคงต้องอกหักไปตามระเบียบ
    ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ส่อแววที่จะพลาดหวังในการคว้าตัว อดาม่า ตราโอเร่ ปีกความเร็วสูงของ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส หลัง สปอร์ต สื่อสเปน รายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมาว่า บาร์เซโลน่า ใกล้บรรลุข้อตกลงดึงไปเข้าถิ่น คัมป์ นู แล้ว

    ก่อนหน้านี้ สเปอร์ส ได้ยื่นข้อเสนอจำนวน 15 ล้านปอนด์ (ประมาณ 675 ล้านบาท) ให้ วูล์ฟส์ พิจารณาแต่โดนปฎิเสธ เนื่องจากต้องการได้ค่าตัวของดาวเตะวัย 26 ปีที่อย่างน้อย 25 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,125 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม "ไก่เดือยทอง" ยังมั่นใจว่าจะตกลงกันได้ในราคา 20 ล้านปอนด์ (ประมาณ 900 ล้านบาท)

    สปอร์ต อ้างว่า ตราโอเร่ ตกลงที่จะย้ายไปเล่นให้ บาร์ซ่า หลังจากคุยกับผู้บริหารระดับสูงของสโมสรตั้งแต่ช่วงต้นเดือน และเวลานี้ "เจ้าบุญทุ่ม" ก็กำลังเจรจากับ วูล์ฟแฮมป์ตัน และเชื่อว่าน่าจะตกลงกันได้ก่อนปิดตลาดหน้าหนาววันจันทร์ที่ 31 ม.ค.นี้ 

    ขณะเดียวกัน เคราร์ด โรเมโร่ นักข่าวสายแวดวงลูกหนังแดนกระทิงดุ รายงานว่า บาร์ซ่า บรรลุข้อตกลงกับ วูล์ฟส์ โดยจะเซ็นสัญญาแบบยืมตัวจนจบฤดูกาล พร้อมเงื่อนไขสามารถซื้อขาดได้ในช่วงซัมเมอร์ 

    ขณะที่ ตราโอเร่ เคยเผยเมื่อปีที่แล้วว่าตัวเองมีความฝันที่จะได้กลับไปเล่นให้ บาร์เซโลน่า อีกครั้งในอนาคต หลังเคยอยู่ในทีมเยาวชนของ "เจ้าบุญทุ่ม" 

14
"เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ งัดฟอร์มดุหลังเปิดรังไล่ถล่ม "แบ็กกี้ส์" เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน ไปขาดลอย 3-1 เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา เก็บสามแต้มสำคัญแซง "หงส์แดง" ขึ้นไปรั้งอันดับ 3 สำเร็จมี 75 คะแนน มากกว่าลิเวอร์พูลสองแต้ม และอาร์เซน่อลสามคะแนน ทำให้การลุ้นท็อปโฟร์เพื่อชิงตั๋วแชมเปี้ยนส์ ลีก อีกสองใบสุดเข้มข้นจนต้องไปตัดสินกันในแมตช์สุดท้ายของลีกที่จะแข่งพร้อมกันในวันอาทิตย์นี้
 

ฟุต. พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
แมนฯ ซิตี้ 3 - เวสต์บรอมวิช 1

        สนาม: เอติฮัด สเตเดี้ยม, (แมนเชสเตอร์)
         ออกสตาร์ตครึ่งแรกมาได้ 17 นาทีแมนฯ ซิตี้ได้โอกาสก่อนเมื่อสาด.ทิ้งมาแดนคู่แข่ง เคร็ก ดอว์สัน จับลูกทะลักไปเข้าทาง เซร์คิโอ อเกวโร่ ''กุน'' จ่ายเร็วทะลุช่องให้ ลีรอย ซาเน่ หลุดเดี่ยวในกรอบฝั่งซ้าย แต่ดันกดเรียดพุ่งผ่านปากประตูออกหลัง

         สิบนาทีต่อมาเรือใบสีฟ้าขึ้นนำก่อน 1-0 จนได้ .เจาะตามช่องจ่ายยัดให้ อเกวโร่ ''กุน'' ตอกส้นเข้ากรอบฝั่งซ้ายถึง เควิน เดอ บรอยน์ กระชากหนี 3 ตัวประกบแล้วปาดถึงเสาไกล กาเบรียล เชซุส แปด้วยขวาจ่อๆ เข้าประตูไป
 
         เกมดำเนินมาถึงนาทีที่ 29 เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0 เมื่อใช้การต่อ.สั้นโจมตีตามช่อง อเกวโร่ ''กุน'' จะทำชิ่ง แต่ถูกกองหลังเวสต์บรอมวิชสกัดมาเข้าทาง เควิน เดอ บรอยน์ แปด้วยขวาสวนจังหวะเดียวจากนอกเขตโทษ .ผ่าน เบน ฟอสเตอร์ นายทวารเวสต์บรอมวิชจมก้นตาข่าย

          แมนฯ ซิตี้ได้ลุ้นอีกในนาทีที่ 39 ดาบิด ซิลบา ชิพจากหน้ากรอบกดดันปากประตูถูกกองหลังโหม่งสกัดมาตกตรงหัวกะโหลก อเกวโร่ ''กุน'' ยิงสวนด้วยขวาทันที แต่ไม่มุมพอ เบน ฟอสเตอร์ รับไว้ได้

         ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่ 45+1 โอกาสแรกของเวสต์บรอมวิช เมื่อ นาเซอร์ ชาดลี่ แทงทะลุช่องเข้ากรอบฝั่งซ้ายให้ ซาโลมอน รอนดอน ตวัดยิงตามน้ำตรงตัวกาบาเยโร่นายทวารเจ้าบ้าน หมดครึ่งแรกแมนฯ ซิตี้นำอยู่ 2-0

         กลับมาเล่นครึ่งหลังเกมก็ยังเป็นของเจ้าถิ่นกระทั่งนาที 57 มาได้ประตูหนีไกลเป็น 3-0 ยาย่า ตูเร่ ลาก.มาหน้าเขตโทษก่อนทำชิ่งกับ ''กุน'' จนได้หลุดไปยิงสวนตัว เบน ฟอสเตอร์ เข้าไปอย่างงดงาม

         ผ่านครึ่งชั่วโมงมา 2 นาที แฟน. ''ซิตี้'' ยืนลุกขึ้นปรบมือให้กับ ปาโบล ซาบาเลต้า ที่จะอำลาทีมเมื่อจบฤดูกาลนี้ ถูกส่งลงสนามแทน ดาบิด ซิลบา

         ต่อจากนั้นนาที 68 ทีมเรือใบสีฟ้าได้เสียว แฟร์นันดินโญ่ วางยาวให้ กาเบรียล เชซุส วิ่งตาม.ไปสับไกตรงตัว เบน ฟอสเตอร์ 

         ช่วงท้ายเกมลูกทีมของเป๊ปเกือบได้อีก แฟร์นันดินโญ่ แทง.ให้ กาเบรียล เชซุส หลุดไปยิงติดมือ ฟอสเตอร์ก่อนซ้ำออกหลัง

         ก่อนจบเกม 3 นาที ทีมเยือนไล่มาเป็น 1-3 จาก ฮัล ร็อบสัน-คานู ครบ 90 นาที แมนฯ ซิตี้เอาชนะเวสต์บรอมวิชไป 3-1 เก็บเพิ่มเป็น 75 แต้ม แซงลิเวอร์พูลขึ้นอันดับ 3 ทำให้การลุ้นท็อปโฟร์เพื่อชิงตั๋วแชมเปี้ยนส์ ลีก อีกสองใบสุดเข้มข้นจนต้องไปตัดสินกันในแมตช์สุดท้ายของลีกที่จะแข่งพร้อมกันในวันอาทิตย์นี้

Pages: [1] 2 3 ... 154


ศูนย์รวมเว็บบอร์ด SMF ฟรี

| ตลาดออนไลน์ | ขายของ | สินค้าใหม่ | สินค้ามือ 2 | สถานบริการ | ซื้อ-ขาย เกี่ยวกับกีฬา | ซื้อ-ขาย คอมพิวเตอร์ | เครื่องจักรหนัก เบา | นวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร | เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า | ซื้อ-ขาย เกมส์ ของเล่น | ธุรกิจท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก | ธุรกิจบันเทิง เพลง ดนตรี | กิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรก ผ่อนคลาย | แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ | ผลิตภัณฑ์เสริมสวย สุขภาพ | อาหาร และยา ปัจจัย 4 | ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่ และเด็ก | เกี่ยวกับการศึกษา | งานภาครัฐ และเอกชน, หางานทุกประเภท ทุกตำแหน่ง | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ธุรกิจตกแต่งบ้าน ดูแลรักษาบ้าน | ธุรกิจยานพาหนะ | รับจ้างทั่วไป | ตลาดฟอเร็กซ์ | ตลาดหุ้น | รับจ้างโพสต์บอร์ด แชร์ ไลค์ เฟสบุ๊ค | แชร์ ไลค์ ติดตาม ยูทูป | โปรโมทเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์สินค้า SEO |

สนับสนุน โดย

| M88 | 188BET | HappyLuke | FUN88 | WIN365 | 1XBET | WINS88 | W88 | NOWBET | Vwin | Dafabet | DEWABET | 12BET | LiveCasinoHouse |
|

ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ โดย

| | |

เครือข่ายสังคมออนไลน์